Koci�ta

"Posiadanie jednego kota prowadzi do posiadania następnego" - Ernest Hemingway